Blogs

werkgevers

SLIM ontwikkelen in het MKB

Vanuit M10 Advies spreken we veel MKB ondernemers waarvoor het ontwikkelen van talent een belangrijk speerpunt is. Investeren in talent levert je dan ook veel op: o.a. meer tevredenheid bij je medewerkers, duurzaam inzetbaar personeel en een hogere motivatie. Wanneer je je mensen serieus neemt in hun wens zichzelf te ontplooien en te blijven groeien in hun loopbaan, zullen ze het beste uit zichzelf halen en een stapje harder lopen als dat nodig is.

Soms spreken we ondernemers die bang zijn om hun duur opgeleide werknemers te verliezen aan de concurrent. Dat komt inderdaad voor, maar andersom kun jij ook weer mensen aannemen die door andere werkgevers zijn opgeleid. Niets doen aan ontwikkeling van je mensen is in onze ogen in ieder geval geen optie. Dan is het risico zeer groot dat ze gedemotiveerd raken of vroegtijdig vertrekken.

Wanneer je de ontwikkeling van je medewerkers belangrijk vindt dan ben je er natuurlijk nog niet en volgen stap 2 en 3. Want hoe pak je het aan en hoe zorg je voor voldoende budget om het ook uit te kunnen voeren? Om met die laatste vraag te beginnen:

SLIM regeling: een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB bedrijven kunnen in maart 2020 subsidie aanvragen om de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden, loopbaanadviezen voor mensen in te zetten of bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten. Een mooie kans voor bedrijven die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De te verkrijgen subsidie bedraagt tussen de 5.000 en 24.999 euro per jaar. En je kunt hiermee minimaal 60% (voor bedrijven tot 250 fte) tot maximaal 80% (voor bedrijven tot 50 fte) van het geïnvesteerde bedrag terugontvangen. Zeker interessant dus!

In september 2020 volgt er overigens een tweede periode om de subsidie aan te vragen en ook komende jaren zal deze subsidie zoals het er nu naar uitziet van kracht blijven. Wil je echter dit jaar al gebruik kunnen maken van de SLIM regeling dan is het zaak om snel te handelen. Door in maart de aanvraag te doen is de kans zeer groot dat je vanaf september dit jaar aan de slag kunt met de uitvoering van je project of aanpak. Bel of mail me wanneer je meer wilt weten (bianca@m10advies.nl of (06) 281 28 933).

Opleidings- of ontwikkelplan opstellen voor je organisatie

Belangrijke vraag is natuurlijk hoe je vervolgens aan de slag gaat. Hoe zorg je voor een goed opleidings- of ontwikkelplan voor je bedrijf en medewerkers? Wanneer je dit zelf gaat uitwerken hierbij wat tips en ideeën die je op kunt nemen in je ontwikkelplan.

Bepaal voor jezelf vooraf de vraag die je wilt beantwoorden met je aanpak. Bijvoorbeeld:
‘Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers in mijn bedrijf, ongeacht hun leeftijd, willen blijven ontwikkelen en mee kunnen gaan met de versnelde veranderingen?’

En stel een opleidingsplan op waarmee je de gewenste ontwikkeling van je medewerkers en organisatie ondersteunt. In een opleidingsplan staat o.a. welke kennis, vaardigheden en houding (op verschillende niveaus in je organisatie) nodig zijn om de gewenste ontwikkelingsslag te kunnen maken. Tevens neem je hierin op in welke vorm kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkeld worden.

Een goed gesprek

Door met je medewerkers in gesprek te gaan leg je een goede basis voor je ontwikkelplan. Je kunt hiermee achterhalen hoe je medewerkers in de organisatie staan. Wat gaat volgens hen goed en wat kan beter? Hoe zien zij hun eigen rol daarin? Hoe geven zij voor zichzelf inhoud aan ‘een leven lang leren’ en hoe kun je ze hier eventueel bij ondersteunen?

Het mooiste is om dit soort gesprekken regelmatig te hebben met je medewerkers zodat je op de hoogte blijft en vlot kunt anticiperen. Wanneer je dat echter nog niet ingeregeld hebt in je bedrijf, kun je ook opstarten door een ontwikkelscan c.q. cultuurscan uit te (laten) voeren. Hierdoor krijg je in korte tijd inzicht in waar je als organisatie staat, zodat je hier je aanpak op af kunt stemmen. Je hebt dan tevens een nulmeting beschikbaar waarmee je na verloop van tijd kunt toetsen welke resultaten je aanpak opgeleverd heeft.

Stimuleer informeel leren

Een zeer effectieve manier van leren in organisaties is het zogenoemde informeel leren. In feite zijn dit momenten waarop medewerkers iets leren door het te ervaren. Bijvoorbeeld wanneer een collega iets uitlegt of als je iets leest in een artikel of blog.

Je kunt het uitwisselen van ervaringen en relevante informatie stimuleren door bijvoorbeeld mentorschap in je organisatie te introduceren, of door te werken met praktijkcases die gedeeld worden met elkaar. In de organisatie is vaak al zo veel ervaring en kennis aanwezig! Stel deze experts af en toe in de gelegenheid om hun kennis en ervaring over te dragen. Of vragen te beantwoorden van collega’s. Ondersteun deze mentoren en experts bij hun kennisoverdracht. Bij een aantal opdrachtgevers organiseerden wij bijvoorbeeld een kick-off bijeenkomst voor hen waardoor ze goed toegerust waren hun rol op te pakken richting collega’s.

Een win-win situatie. Want dit biedt ervaren collega’s namelijk ook een nieuwe uitdaging en ontwikkeling binnen het werk. Het neveneffect was dat de binding met deze ervaren groep groter werd en medewerkers langer bleven.

Stel een coach aan

Wat medewerkers eveneens helpt om te investeren in hun eigen ontwikkeling, is het aanstellen van een coach. Iemand waar ze op terug kunnen vallen, een sparringpartner waarmee ze hun ontwikkelvragen kunnen bespreken. Dit kan een externe coach zijn, maar natuurlijk kun je als bedrijf ook iemand uit je eigen team hiervoor (deels) vrij spelen.

Het is vooral belangrijk dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over leren en ontwikkeling. In de rol van externe coach zijn we vanuit M10 Advies vaak eenmaal per maand in het bedrijf aanwezig waardoor medewerkers duidelijkheid hebben wanneer ze een afspraak in kunnen plannen, of even binnen kunnen lopen. In andere gevallen maken medewerkers telefonisch of via mail een afspraak en komen ze bij ons op kantoor, of worden ze door hun leidinggevende of HR adviseur getipt een afspraak te maken.

Leiderschapsstijl

Persoonlijke groei van medewerkers zorgt voor organisatiegroei. En hoe beter je in staat bent om een omgeving te creëren waar mensen ingezet worden op hun kwaliteiten, waar gewerkt wordt aan bewustwording van de eigen kwaliteiten en valkuilen. Waar medewerkers verantwoordelijkheid mogen nemen en het management durft los te laten. Hoe groter de kans dat medewerkers de regie pakken in hun eigen ontwikkeling en daardoor daadwerkelijk het beste uit zichzelf halen.

Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die hier zeer goed bij past. Iemand die deze stijl van leiding geven goed beheerst leert zijn teamleden goed kennen en probeert dan het maximale te halen uit het al aanwezig talent. Hij of zij bevordert het zelfsturend vermogen door goed te delegeren, stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheid te pakken en helpt hen volledig tot bloei te komen. Coachend leiding geven betekent constant bezig zijn met instructies geven, bijsturen, overleggen, feedback geven en ontvangen en delegeren. Aandacht hebben voor je medewerkers om zo gezamenlijk de gestelde doelen te behalen.

Concreet stappenplan

Werk een concreet projectplan uit zodat de stappen die je wilt ondernemen duidelijk zijn. Geef aan wat het doel is en welk eind resultaat je voor ogen hebt. Welke activiteiten ga je ondernemen en hoeveel tijd en geld kost het uitvoeren hiervan. En wat zijn de kritische succesfactoren die maken dat het project zal slagen.

Bovenstaande kan dienen als houvast om de voortgang van alle activiteiten te monitoren en eventueel bij te sturen indien nodig. Tevens biedt het een leidraad voor de communicatie in de organisatie. Hoe meer betrokkenheid hoe groter de impact zal zijn voor je bedrijf.

En niet onbelangrijk: dit document geeft tevens de input voor het activiteitenplan wat je in kunt dienen om gebruik te maken van de SLIM regeling. Je bedrijf en medewerkers laten groeien en geld terug ontvangen! Pak je kans, zou ik zeggen en dien je aanvraag in maart in. Hierdoor kun je dit jaar al gebruik maken van deze regeling. Meer weten of hulp nodig bij de aanvraag? Bel of mail ons. We vertellen er graag meer over. (010) 316 62 00 of https://www.m10advies.nl/contact/

Terug naar overzicht