Coaching

Vraagt u zich regelmatig af hoe u het verloop onder uw medewerkers kunt tegengaan? Of hoe u uw medewerkers kunt faciliteren hun ontwikkeling te versnellen? M10 kan met haar coach trajecten u hierin van dienst zijn. De kracht van M10 is het maken van een optimale verbinding tussen mens, werk en organisatiedoelen.

Vanuit uw context

Bij coaching binnen organisaties nemen wij altijd de werkcontext mee in het traject. Bij onze persoonlijke coaching begeleiden we medewerkers die hun ontwikkeling in werk en persoonlijke groei willen versnellen en/of medewerkers die aanlopen tegen knelpunten in hun functioneren of moeten re-integreren na langdurig ziek geweest te zijn. We werken aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het zelfvertrouwen. Persoonlijke thema’s en dilemma’s lopen als een rode draad door de gesprekken zoals bijvoorbeeld effectiever communiceren, omgaan met weerstand en conflicten etc.. Met M10 loopbaan coaching helpen wij medewerkers om zicht te krijgen op hun talenten, kwaliteiten, ambities en inzetbaarheid. Waar vaak mensen een organisatie verlaten omdat
ze uitgekeken zijn op hun huidige functie, gaan wij met hen in gesprek om hun persoonlijke doelen te formuleren en te onderzoeken of, en zo ja hoe, deze te realiseren zijn op hun huidige werkplek of elders binnen de organisatie.

Resultaat

Vaak lukt het op deze manier om goede mensen te behouden voor de organisatie, die anders zouden zijn vertrokken. Een enkele keer blijkt het niet (meer) passend en verlaat iemand alsnog de organisatie. In dat geval wel met extra bagage én als ambassadeur van uw organisatie.

Outplacement

Wanneer je als werkgever afscheid moet nemen van één of meerdere werknemers wil je dat natuurlijk het liefst zo correct mogelijk afhandelen. M10 ondersteunt organisaties hierbij. Wij zorgen ervoor dat werknemers een zorgvuldige begeleiding krijgen bij het verwerken van hun baanverlies en bij het vinden van een nieuwe baan. M10 biedt de werknemer persoonlijke en praktische begeleiding. Wij nemen organisaties de nazorg uit handen en zorgen dat de medewerker de persoonlijke veerkracht hervindt en zijn of haar blik richt op de toekomst.

Veerkracht hervinden

Wanneer iemand afscheid neemt van zijn oude baan en werkgever verandert er veel.
Ieder mens gaat hier op zijn eigen manier mee om, onafhankelijk van zijn of haar werkniveau en de functie die hij/zij vervuld heeft. De persoonlijke veerkracht bepaalt de snelheid waarop de deelnemer zijn vertrek verwerkt, zich richt op de toekomst en weer een nieuwe baan vindt. M10 helpt werknemers hun persoonlijke (veer)kracht te (her)vinden en een duidelijke koers te bepalen op de arbeidsmarkt. Door het heft in eigen hand te nemen wordt de kans op het vinden van een baan vergroot.

Maatwerk

De werkwijze van M10 is praktisch, persoonlijk, betrokken en resultaatgericht. De begeleiding wordt op de individuele wensen en behoeften van de deelnemer afgestemd. Na het eerste kennismakingsgesprek wordt in overleg met de deelnemer een persoonlijk traject opgesteld. Afhankelijk van de ontwikkeling en behoefte van de deelnemer worden onderwerpen meer of minder uitvoerig behandeld.

Re-integratie 2e spoor

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Zowel voor de betrokken werknemer als voor u als werkgever. Logisch, dat u als werkgever samen met uw werknemer er alles aan doet om terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken. Vaak met succes!

Best passende oplossing

Als de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer echter van dien aard is dat werkhervatting in de eigen functie misschien niet meer mogelijk is dan dient u als werkgever tijdig op zoek te gaan naar een andere passende functie. Lukt dit niet binnen de eigen organisatie, dan wordt er van de werkgever verwacht dat u op zoek gaat naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd en wordt in principe uiterlijk 1 jaar na ziek worden opgestart. M10 biedt coaching op maat voor re-integratie 2e spoor. Samen gaan we op zoek naar de best passende oplossing. We combineren in onze dienstverlening coaching met praktische instrumenten én kennis van de arbeidsmarkt en ondersteunen daarmee zowel u als werkgever als uw medewerker, onze kandidaat.

Persoonlijke aanpak

Gedurende het traject heeft de deelnemer zijn of haar eigen persoonlijke adviseur/ coach, die stap voor stap begeleidt in het re-integratie traject. Omdat iedereen beschikt over zijn of haar eigen kwaliteiten en interesses kenmerken onze trajecten zich door maatwerk en een persoonlijke aanpak. Samen met de werknemer gaan we op zoek naar de kansen en mogelijkheden van een succesvolle re-integratie. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met de passie, drive, wensen, ambities en beperkingen van uw werknemer.

Centraal station Rotterdam

Recruitment

M10 is hét bureau dat de verbinding maakt tussen de professional die u zoekt en uw organisatie, rekening houdend met de bedrijfscultuur en de drijfveren van de kandidaat. We zijn in staat die professionals te vinden en aan ons te binden die het verschil maken voor u als opdrachtgever. We richten ons op de werving en selectie van professionals in het hogere segment Finance, HR, Management, Marketing & Communicatie en Sales.

Duurzame match

Wij geloven niet in de databases met duizenden kandidaten. De werkwijze van M10 Recruitment is gericht op het actief zoeken naar geschikte kandidaten in ons persoonlijke, professionele netwerk en door gerichte search. Door deze aanpak in de werving zijn wij in staat zowel de actief- als de latent zoekende kandidaten te bereiken zodat voor u de gewenste kandidaat gevonden wordt. Met ruim 28 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling, coaching en op het vlak van personeel- en organisatie ontwikkeling putten we uit de nodige kennis, expertise en ervaring. Waar je in het verleden kostbare tijd kwijt was aan het werven van kandidaten, het doorworstelen van stapels CV’s en het voeren van talrijke selectiegesprekken kun je nu vertrouwen op de expertise van M10. Onze aanpak vergroot de kans op een succesvolle en duurzame match aanzienlijk.

De juiste verbinding

Een gedetailleerd functie- en competentieprofiel vormt het startpunt van de procedure. Wij brengen in kaart wat de belangrijkste eigenschappen zijn waaraan de nieuwe medewerker moet voldoen. Om de bedrijfscultuur van de organisatie helder te krijgen en over te brengen voeren wij tevens een gesprek met een van de huidige medewerkers, die bij voorkeur eenzelfde rol bekleedt als de functie (s) waarvoor wij werven.

Resultaat

We selecteren kandidaten die, naast het voldoen aan de harde- en zachte functie-eisen, een goede match hebben met de cultuur van de organisatie. Het is het fundament waarop de juiste mensen zich zullen binden. Professionals die zich herkennen in de bedrijfscultuur zullen het verschil maken voor uw organisatie. Ons doel is om voor u als opdrachtgever de juiste mensen uit de markt te halen en kandidaten in hun kracht te zetten. Daar blinken we in uit.

Advies

De economie trekt nog steeds aan en personeel is een van de kritische succesfactoren voor organisaties om groei en continuïteit te kunnen realiseren. Belangrijk daarom om hier extra aandacht voor te hebben: Hoe aantrekkelijk bent u als werkgever, willen mensen graag bij u werken? En bent u in staat om medewerkers die eenmaal binnen zijn ook langdurig te (blijven) binden. Lukt het u om af en toe stil te staan en te bedenken welk personeel uw bedrijf over een aantal jaren nodig heeft. Passen de huidige medewerkers in dat toekomstige profiel of is het mogelijk hen tijdig te ontwikkelen naar het gewenste niveau?

HR vraagstukken

Allemaal vraagstukken die van groot belang zijn voor (groeiende) MKB organisaties maar waar in veel gevallen te weinig tijd of aandacht voor is. Vaak is het niet rendabel om een eigen HR-functionaris in dienst te nemen maar is het wel prettig een vaste sparringpartner te hebben voor al deze personeelsvraagstukken.

Beperkte inzet forse stappen

M10 wordt regelmatig ingezet als Strategisch sparringpartner voor directie of (HR) managers over HR issues. Of om te helpen om een organisatie verandering te begeleiden en handen en voeten te geven, dan wel (versneld) HR beleid uit te werken en te implementeren. Onze aanpak is om e.e.a. direct in te bedden in de organisatie en daar waar mogelijk medewerkers uit de organisatie direct te betrekken. Hierdoor kunnen met beperkte inzet forse stappen gezet worden. En is er toch tijdelijk meer HR capaciteit nodig dan kunnen we dat uiteraard onder onze regie voor u invullen.