Privacy verklaring

U kunt met ons te maken krijgen omdat u bijvoorbeeld een coach vraag heeft, op zoek bent naar een andere baan. Of als ondernemer een HR advies vraagstuk heeft binnen uw organisatie. Om u dan goed te kunnen helpen kan het zijn dat wij uw gegevens nodig hebben. Omdat privacy een groot goed is waar we vanuit M10 veel waarde aan hechten hebben wij hieronder beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u hierbij heeft. Mocht u na het lezen hiervan vragen hebben hierover laat het ons dan weten via m10@m10advies.nl of (010) 316 62 00.

Contactgegevens:h

M10 advies gevestigd aan Westersingel 92 3015 LC Rotterdam.
T: (010) 316 62 00 E: m10@m10advies.nl Website: www.m10advies.nl

Binnen ons bedrijf is Irma Huitink Functionaris Gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via (06) 384 30 461 of via irma@m10advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

M10 advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto en video(introductie) – op vrijwillige basis
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via irma@m10advies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kandidaten: M10 advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, payroll, coaching en outplacement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, personeelsontwikkeling en personeelsmanagement.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te benaderen voor nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen en promotie-acties die interessant voor je kunnen zijn.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven) etc.
 • Een personeels-/bemiddelingsrelatie of coachings-/ outplacementrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor relevante administratie te voeren
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Zakelijke relaties: M10 verwerkt namen, contactgegevens en functies van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. M10 verwerkt deze gegevens om

 • Hen te benaderen voor het verstrekken van informative over de dienstverlening, overige activiteiten én voor het doen van aanbiedingen
 • De zakelijke relatie met hen te onderhouden
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten, invulling te geven en te onderhouden

M10 advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

M10 advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij M10 zullen er dus geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M10 advies) tussen zit. M10 advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Database voor het opslaan van persoonsgegevens van kandidaten, coachees, outplacement kandidaten en opdrachtgevers, toekomstige opdrachtgevers , relaties en leveranciers. Het doel voor het opsl;aan van deze gegevens kun je teruglezen in voorgaande paragraaf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M10 advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-kandidaten of coachees

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn tot twee jaar na het laatste contact beschikbaar. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je staat ingeschreven. Na afloop van de genoemde termijnen worden je gegevens geanonimiseerd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M10 advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irma@m10advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . M10 advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

M10 advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M10 advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M10 advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. M10 advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy verklaring