Blogs

werkgevers

Blijvend investeren in je medewerkers en daarmee in je organisatie

De Wet Werk en Zekerheid verplicht je als ondernemer om voor opleiding en ontwikkeling van je medewerkers te zorgen maar is deze stok achter de deur eigenlijk wel nodig? Technologische ontwikkelingen,digitalisering en robotisering, de wereld om ons heen verandert in razend tempo en biedt je als ondernemer vele kansen. Om daar echter maximaal van te profiteren is het belangrijk dat de competenties van je medewerkers up-to-date zijn en ook blijven.

Blijvend investeren in de motivatie van je medewerkers om te leren en zich persoonlijk te ontwikkelen is daarom cruciaal. Hoe je dat doet?

Bepaal wat je straks nodig hebt

Op de eerste plaats is het belangrijk om vooruit te kijken en te analyseren welke veranderingen zich afspelen in de markt waarin je je begeeft en te bepalen welke veranderingen voor jouw bedrijf relevant zijn. Wanneer je dit weet dan weet je ook welke competenties je straks in je organisatie nodig hebt om optimaal te kunnen profiteren van de ontwikkelingen. De vervolgvraag is dan: beschikken je medewerkers al over de benodigde competenties of moeten ze bijgeschoold worden of zich anderszins ontwikkelen?

Communiceer je visie op een duidelijke manier

Deel het toekomstperspectief dat je voor je bedrijf voor ogen hebt met je medewerkers en laat zien hoe iedere medewerker bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Ga in gesprek over wat ze denken nodig te hebben om die bijdrage in de toekomst te kunnen blijven leveren.

Betrek ze en maak inzichtelijk wat een scholings- of ontwikkeltraject hen zelf oplevert. Wanneer iemand weet wat hij of zij er zelf mee opschiet dan neemt de motivatie om zich te blijven ontwikkelen toe.

Creëer een veilige omgeving

Geef medewerkers de ruimte en tijd om te leren en let er ook op dat fouten positief benadert worden. Dit biedt gelegenheid om fouten te bespreken en hiervan te leren.

Eerlijke feedback zorgt voor reflectie bij je medewerkers. Ze zien op deze manier welke competenties ze al bezitten en waar ze nog aan moeten werken.

Geef zelf het goede voorbeeld. Als je als leidinggevende probeert om jezelf te verbeteren dan wordt dat gezien door medewerkers en zal dit gedrag overgenomen worden.

Focus op sterke punten en creëer een hecht team

Vaak hameren leidinggevenden op de zwakke punten van medewerkers en dat is jammer. In de topsport win je wedstrijden door de sterke punten van je spelers naar voren te brengen en de zwakke punten te verdoezelen. Daarvan kunnen organisaties nog wel leren.

Probeer van alle individuele kwaliteiten een hecht team te maken. Je hebt altijd verschillende types in een team, iedereen met zijn eigen kwaliteit. Als je de kwaliteiten van elkaar kent en bereid bent om de zwakke punten van elkaar te compenseren, verbeter je de prestaties in het werk. Het team is op die manier meer dan de som van alle individuen en dat komt de productiviteit in je bedrijf ook in de toekomst die je voor ogen hebt zeker ten goede!

Terug naar overzicht