Blogs

professionals, werkgevers

Vertrouwenspersoon

Organisaties zonder meldingen van ongewenste omgangsvormen voelen vaak minder veilig dan organisaties die regelmatig meldingen hebben. Dit is één van de belangrijkste lessen die ik leerde tijdens mijn cursus ‘Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit’.

Oké, zo zwart/wit is het uiteraard niet maar er zit zeker een kern van waarheid in. In organisaties waar met enige regelmaat een melding wordt gedaan, weten medewerkers de weg naar de vertrouwenspersoon te vinden. Dit klinkt heel logisch maar in veel organisaties bestaat de vertrouwenspersoon wel op papier maar is de rol van de vertrouwenspersoon bij veel mensen onbekend. Wist je bijvoorbeeld dat je wél voor (sexuele) intimidatie maar niet voor een arbeidsconflict bij de vertrouwenspersoon kunt aankloppen?

Zonder vertrouwen, geen meldingen

Voor veel mensen is de drempel hoog om naar de vertrouwenspersoon (VP) toe te stappen. Vaak komen medewerkers pas na veel wikken en wegen en slapeloze nachten. Ze moeten er absoluut zeker van zijn dat de VP en daardoor de organisatie de melding serieus neemt. Mochten er in de wandelgangen praatjes rondgaan dat er toch niets met een melding wordt gedaan dan komen medewerkers niet.

Wanneer een organisatie wel actief met de informatie aan de slag gaat, dan blijft hetgeen wat er met de informatie wordt gedaan het besluit van de medewerker. Anders gezegd, de melder houdt altijd de regie over een melding. De VP biedt een luisterend oor en loopt de opties die de werknemer heeft met haar of hem door. Maar de medewerker besluit zelf voor welke optie zij/hij kiest.

Gezonde werkcultuur

Een derde belangrijke factor die voor meldingen zorgt is als mensen die een signaal afgeven van ongewenste omgangsvormen serieus worden genomen en wordt gezien als betrokken medewerkers die hulp bieden bij het behouden van een gezonde werkcultuur. Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen die bij de vertrouwenspersoon aankloppen hier negatieve consequenties van ervaren. Geen salarisverhoging, met de nek worden aangekeken etc

Organisaties waar meldingen worden gedaan proberen juist te leren van de incidenten die worden genoemd en passen bijvoorbeeld hun beleid aan of zorgen voor meer transparantie en duidelijke richtlijnen.

Wil je een keer sparren over wat ik voor je kan doen om een open en veilige organisatie neer te zetten of te behouden dan kun je me bereiken op 06-46136150

Terug naar overzicht