Blogs

professionals, werkgevers

Coronamaatregelen op de werkvloer

Met de coronapandemie gaat het gelukkig de goede kant op. Dat betekent ook dat werknemers weer vaker naar kantoor gaan. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat dat veilig kan. Zij zijn namelijk op grond van de zorgplicht gehouden om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Die zorgplicht houdt ook in dat werkgevers maatregelen moeten nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers op de werkvloer besmet raken met het coronavirus. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het installeren van een goed ventilatiesysteem, het handhaven van de 1,5 meter regel op de werkvloer of het invoeren van een mondkapjesplicht. Het meest vergaande voorbeeld is het invoeren van een “vaccinatieplicht”.

Instructierecht

Een werkgever heeft in beginsel het recht om zijn werknemers de instructie te geven om aan die maatregelen mee te werken, maar dat instructierecht van de werkgever is niet onbeperkt. Is een instructie van de werkgever in strijd met een grondrecht van de werknemer, dan hoeft een werknemer die instructie alleen op te volgen als aan drie strenge eisen is voldaan. Wil je weten welke eisen dat zijn? Lees dan de blog “Een vaccinatieplicht op de werkvloer, mag dat?” op de website van Ko & Co Advocaten.

Arbeidsrecht

Hian Li Ko en Floor Buvelot, advocaten bij Ko & Co Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseren zowel werkgevers als werknemers over alle onderwerpen die zich voordoen in de relatie werkgever-werknemer. Ko & Co Advocaten doet dat op een professionele, maar ook persoonlijke wijze.

Mocht je naar aanleiding van de blog nog vragen hebben of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Hian Li Ko of Floor Buvelot via (010) 35 10299 of ko@kc-advocaten.nl.

Terug naar overzicht